a

Bij Voetportaal kunt u snel terecht voor de juiste en beste ‘op maat gemaakte’ behandeling voor voetklachten. De podotherapeuten van Voetportaal volgen (of zijn afgestudeerd in) de gespecialiseerde vervolgopleiding Podotherapeut-Plus waarin extra specialisaties worden gegeven waardoor men u nog beter en structureler van uw klachten af kan helpen.

+ 31 (0)85 - 483 54 88

info@voetportaal.nl
Straatweg 179, 3621 BM Breukelen

Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:00

Secretariaat

 

  Wilt u een afspraak maken met één van onze podotherapeuten? Dat kan op twee manieren:

  • TELEFONISCH: Als u graag samen met een van onze receptionistes een afspraak in wilt plannen kunt u telefonisch contact opnemen met onze centrale afsprakenbalie: 085-4835488. Deze is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

  • ONLINE: Bij VoetPortaal kunt u ook 24 uur per dag en 7 dagen per week zelf online uw afspraak plannen! Klik op één van de buttons hieronder en u komt direct op de voor u juiste afspraakmodule:

  Privacyverklaring

  Privacyverklaring Shoebusiness B.V. (Voetportaal)

  Via de service www.voetportaal.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Shoebusiness B.V. (Voetportaal) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  Shoebusiness B.V. (Voetportaal) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-10-2019 18:00:00.
  Gebruik van persoonsgegevens
  Bij het gebruiken van onze service verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum

  Toegang portaal

  Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

  Reclame

  Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
  • per post
  • via social media

  Contactformulier

  U kunt het contactformulier gebruiken om met ons te communiceren via e-mail. U vult dit in via een beveiligd verbinding. Uw gegevens komen bij ons binnen via de gebruikelijke e-mailprogrammas en kunnen worden getoond en bewaard om met uw te corresponderen. Wij raden u af om privacy-gevoelige informatie zoals vragen over uw medisch dossier middels deze weg te stellen omdat we niet kunnen garanderen dat de informatie altijd onleesbaar is voor derden.
  Publicatie
  Wij publiceren uw klantgegevens niet.
  Verstrekking aan derden
  Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners.
  In onze service zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

  Cookies

  Op onze service wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
  Wanneer u onze service voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze service vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
  Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

  Google Analytics

  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze service gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.
  Beveiliging
  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
  • U maakt bij onze website eerst keuze voor soort afspraak, dagdeel, locatie en/of behandelaar. Na het drukken op de blauwe knop komt u in het beveiligde gedeelte van onze afspraakbeheerder, de firma Crossuite Bvba gevestigd op Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, België. Zij verwerken uw persoonsgegevens en gebruiken de onderstaande beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
  – Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
  – Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  – De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
  – Fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn worden genomen
  – Logs van alle opvragingen van persoonsgegevens wordewn bijgehouden
  – Het bedrijf werkt volgens de normen van NEN 7510, medisch informatica, informatiebeveiliging in de zorg. Download het volledige document:

   

  Bewaartermijnen

  De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren. De gegevens worden vervolgens gewist.

  Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens

  Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Shoebusiness B.V. (Voetportaal)
  Straatweg 179A
  3621BM Breukelen
  info@voetportaal.nl

  Wilt u graag teruggebeld worden voor meer informatie of wilt u een afspraak maken?